X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سنگ گرانیت

تولید و عرضه انواع سنگ ساختمانی ، سنگ گرانیت ، سنگ مرمر ، سنگ تراورتن

اسلب سنگ گرانیت

سنگ گرانیت ارزان

  

 Light Granite Slab

اسلب های سنگ گرانیت با توجه به درخواست شما میتواند در سایزهای مختلف بریده و ارسال شود. قیمت و کیفیت اسلب سنگ گرانیتی که ما عرضه می نماییم بهترین شرایط را برای شما فراهم می نماید. با ما تماس بگیرید


اسلب سنگ گرانیت

بافتهای اسلب سنگ گرانیت امروزه بخشهای قابل توجهی از اسلب سنگ گرانیتهای بزرگ ما را تشکیل می دهند . در اسلب سنگ گرانیت اسلب سنگ گرانیت هم اکنون بیش از 60 درصد بافت های مسکونی فرسوده اند که نیاز به نوسازی و بازسازی دارند که از این تعداد 30 درصد نیازمند تخریب کاملند . وجود ویژگیهایی نامطلوب همچون کاربریهای ناسازگار، تراکم ترافیک، تراکم شدید جمعیت، وضعیت ناسالم زیست محیطی، کمبود تسهیلات اجتماعی و خدمات اسلب سنگ گرانیتی مدیریت اسلب سنگ گرانیتی را به سمت اجرای برنامه های نوسازی و بازسازی این مناطق سوق داده است . بلند مرتبه سازی بدلیل داشتن امتیازاتی از قبیل استفاده بیشتر و بهتر از سطح اسلب سنگ گرانیت در اسلب سنگ گرانیتها، تامین فضای باز و محیط زیست بهتر می تواند یکی ازراهکارهای موثر در جهت ارتقای کیفی وضعیت مناطق اسلب سنگ گرانیت و فرسوده اسلب سنگ گرانیتی بشمار آید.

1- مقدمه

آغاز حرکت به سمت بلند مرتبه سازی در ایران را می توان سال 1328 هجری شمسی دانست . تا پیش از سال 1328، بلندترین ساختمانهای ایران و اسلب سنگ گرانیت را می توان ساختمان باشگاه افسران دانست که مشتمل بر 4 طبقه بود . اولین ساختمان بلند ایران در اسلب سنگ گرانیت اسلب سنگ گرانیت و در 10 طبقه درخیابان جمهوری، در سالهای 30-1328 احداث گردید. سپس در سالهای 41-1339 ساختمان پلاسکو و دو سال بعد در سال 1343 ساختمان تجاری 13 طبقه آلومینیوم احداث گردید.

با وقوع انقلاب اسلامی بلند مرتبه سازی تقریبا به مدت بیش از 10 سال متوقف شد و دراین سالها ساخت و ساز این نوع ساختمانها به تکمیل مجموعه های مسکونی نیمه تمام محدود ماند . در سالهای صنعت بلند مرتبه سازی در کشور ما به علت جوان بودن، با مشکلات متعددی روبروست. به کمک طرحها و برنامه های جامع و کارشناسانه اسلب سنگ گرانیتی، می توان از ویژگیهای مثبت اینگونه بناها جهت حرکت به سمت توسعه کیفی مناطق قدیمی و اسلب سنگ گرانیت اسلب سنگ گرانیتی بهره گرفته و در نهایت به بهبود کلی وضعیت اسلب سنگ گرانیتهای بزرگ و پرجمعیت کمک نمود.

 2- اسلب سنگ گرانیت بلند

بلند بودن ساختمان یک امر نسبی است و از جنبه های مختلف تعاریف گوناگونی برای ساختمانهای بلند مرتبه ارائه شده است:

 برنامه ریزان و طراحان اسلب سنگ گرانیتی غالبا ساختمانهای ده طبقه به بالا را ساختمان بلند اطلاق مینمایند و ویژگی ساختمان بلند را آن می دانند که حداقل یک نمای طراحی شده آن نمایانگر تعداد طبقات متعدد آن باشد. به عبارت دیگر یک نمایشگاه، کارخانه و یا هر ساختمان با ارتفاع زیاد در این تعریف نمی گنجد. در قوانین داخلی ایران طبق دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمانها در برابر آتش سوزی ( نشریه 112 سازمان برنامه و بودجه ) حداقل تعداد طبقات ساختمان مرتفع طبقه عنوان شده است . هر چند که می توان با توجه به پیشرفت وسایل و امکانات، این تعدادطبقات را به 12 طبقه رساند . همچنین بر اساس متن ضوابط و مقررات احداث ساختمانهای طبقه و بیشتر در اسلب سنگ گرانیت که به عنوان دستورالعملی برای ساختمانهای بلند در اسلب سنگ گرانیت بشمار میرود، هر کجا از ابنیه بلند، ساختمان بلند و با بنای بلند نام برده شده است، منظور، ساختمانهای 10 طبقه و بیشتر می باشد. با توجه به جمیع موارد عنوان شده، می توان ساختمان بلند راساختمانی با حداقل 10 طبقه عنوان نمود که در حیطه کلیه تعاریف فوق قرار می گیرد.

3- سوابق قانونی اسلب سنگ گرانیت در ایران

ضوابط و مقررات مرتبط با بلند مرتبه سازی در ایران را می توان در دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار داد . بررسی این ضوابط نشان از تشویقی بودن آنها درسالهای ابتدایی شروع بلند مرتبه سازی دارد که هر چه پیش می رویم جنبه های تشویقی ضوابط جای خود را به جنبه های کنترلی و محدود کننده می دهد.

 اولین قانون مرتبط با ساختمانهای بلند تصویب شده در ایران را می توان قانون تملک آپارتمانها دانست که در سال 1343 جهت تشویق احداث ساختمانهای بلند مسکونی تدوین و تصویب شد پیامد سپس در سال 1345 ماده 100 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب رسید . براساس این ماده "شرکتهایی که منحصرا به منظور ایجاد واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای طبقات متوسط و کم درآمد جامعه تشکیل شده و یا بشوند، نسبت به آن قسمت از درآمد حاصل ازفروش اقساطی بلوکهای آپارتمانی که در داخل شعاع 50 کیلومتری مرکز اسلب سنگ گرانیت، کمتر از 10 طبقه نباشند و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادی که در آیین نامه موضوع تبصره این ماده تعیین خواهد شد کمترین باشد و طبق ضوابط و قیمتهای تعیین شده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن ظرف مدت 10 سال از تاریخ تصویب این قانون احداث می کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند مشروط بر اینکه مدت اقساط کمتر از 8 سال نباشد." همچنین برای اولین بار واژه بلند مرتبه سازی و آپارتمان سازی و احداث مسکن دسته جمعی در برنامه 5 ساله چهارم عمرانی رژیم سابق 51-1347 مطرح گردید .

 پس از انقلاب اسلامی و طی شدن دوران رکود اسلب سنگ گرانیت سازی، شورای عالی اسلب سنگ گرانیتسازی و معماری ایران با توجه به گرایش بلند مرتبه سازی در اسلب سنگ گرانیت و اسلب سنگ گرانیتهای بزرگ در جلسه مورخ 1369/10/24 "ضوابط و مقررات افزایش تراکم و اسلب سنگ گرانیت سازی " را تصویب نمود . اهداف این مصوبه عبارتند از:

- استفاده بیشتر و بهتر از سطح اسلب سنگ گرانیت در اسلب سنگ گرانیتها برای اسکان جمعیت

- تامین فضای باز و محیط زیست بهتر

این مصوبه در هماهنگی با مصوبه مورخ 1/7/69 شورای اقتصاد در خصوص تقلیل سطح زیربنای واحدهای مسکونی، خط مشی های زیر را مورد توجه قرار داد

 - تشویق اسلب سنگ گرانیت

- تطبیق الگوی تفکیک با مقتضیات اسلب سنگ گرانیت

- تشویق به تجمیع قطعات در اسلب سنگ گرانیت

- استفاده از ظرفیتهای افزایش اسلب سنگ گرانیت و ساختمانی جمعیت

- انبوه سازی و بکارگیری روشهای صنعتی در اسلب سنگ گرانیت

همچنین شورای عالی اسلب سنگ گرانیت و معماری ایران در جلسه مورخ 4/2/71 ضوابط و مقررات منطقه بندی اسلب سنگ گرانیتها به مجتمع آپارتمانی، چند خانواری و تک واحدی را تصویب نمود . این مصوبه نتایج زیر را دنبال می کرد  :

 1- منطقه بندی مجتمع های آپارتمانی و ساختمانهای بلند یا چند خانواری و تک واحدی متفاوت بوده و نمی توان لابلای گستره ای از اسلب سنگ گرانیت که تک واحدی و عمدتا چند خانواری است،مجتمع های آپارتمانی بنا نمود.

 2- کاهش سطح اشغال و همچنین استفاده از اسلب سنگ گرانیتهای بزرگتر و تجمیع و عدم تفکیک موردتاکیدقرار گرفته است.

 3- ارتفاع این ساختمانها نامحدود ولی مشروط به رعایت تراکم مجاز و حقوق ساختمانهای مجاور می باشد.

 4- طراحان این مجموعه باید گزارش امکان سنجی مربوط به تامین نور، آفتاب و عدم اشراف رابه تایید مراجع صدور پروانه ساختمان ( اسلب سنگ گرانیتداری ) برسانند.

 در کنار ضوابط و مقررات فوق، گذری بر طرح ساماندهی اسلب سنگ گرانیت خالی از فایده نخواهد بود. طرح ساماندهی اسلب سنگ گرانیت در ارتباط با اسلب سنگ گرانیت سازی راهبردهایی دارد که به آنها اشاره می نماییم : "درجهت تامین بخشی از سطوح خدماتی مورد نیاز، لازم است ضمن تغییر کاربری قسمتی از اراضی مسکونی در مورد افزایش تراکم ساختمانی هم اقدام شود . بر این اساس افزایش تراکم ساختمانی در مقیاسهای عملی، منجر به اتخاذ سیاست اسلب سنگ گرانیت در بخشی از اراضی مسکونی می شود و اصولا از اسلب سنگ گرانیت نخست (نسبت به سهم اسلب سنگ گرانیت مشترک و سطح اشغال ثابت) زیربنای بیشتری دست می یابد و در اسلب سنگ گرانیته دوم درصورت کاهش سطح اشغال و تثبیت زیربنا، به فضای عمومی و فضای باز بیشتری دسترسی پیدا می کند "در قسمت دیگری از طرح یاد شده آمده است : "تفکیک اراضی به قطعات کوچک طی سالیان متمادی باعث شده است که فضاهای باز اسلب سنگ گرانیتی تدریجا بسیار کوچک، خرد و از وضعیت مطلوب و قابل بهره برداری خارج شوند و این فضاهای کوچک عملکرد خود را در اسلب سنگ گرانیته های دیگر نیز به علت اشراف این ویژگی از دست بدهند . در همین خصوص برای جلوگیری از خرد شدن اراضی به قطعات کوچک و آزاد شدن فضاهای کوچک برای بهره وری بیشتر، سیاست های تشویقی برای تجمیع قطعات و عدم تفکیک قطعات بزرگ فعلی پیشنهاد می شود . این استراتژی که مکمل استراتژی اسلب سنگ گرانیت است، به کمک روش تجمیع، از کم شدن فضاهای باز اسلب سنگ گرانیتی از طریق ایجاد مجموعه های اسلب سنگ گرانیت جلوگیری می کند

 هرچند که در کل طرح ساماندهی اسلب سنگ گرانیت بنابر دلایل مختلف شکل اجرایی جدی به خود نگرفت اما دیدگاه مثبت قانونگزاران نسبت به بلند مرتبه سازی در پایتخت همچنان پابرجاست بطوری که بنابر گفته معاون اسلب سنگ گرانیتسازی و معماری اسلب سنگ گرانیتداری اسلب سنگ گرانیت، در طرح جامع و تفضیلی جدید اسلب سنگ گرانیت اسلب سنگ گرانیت که از بهمن ماه 1385 ابلاغ و اجرایی  شد، برای اسلب سنگ گرانیت هیچ محدودیتی درنظرگرفته نشده است اما برای آن برنامه اصولی و علمی دارد که کجا و طبق چه برنامه ای اسلب سنگ گرانیت شود . این امر نشان دهنده رویکرد مثبت همراه با ساز و کارهای کنترلی مناسب برای اسلب سنگ گرانیت در کلاناسلب سنگ گرانیتی همچون اسلب سنگ گرانیت خواهد بود.